ภาพกิจกรรม
ร่วมลงนามไว้อาลัย ( 18-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 210 ครั้ง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำพิธีลงนาม แสดงการไว้อาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนทำริบบิ้นสีดำ ให้กับประชาชนร่วมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง