ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกเรียนรู้สู่งานอาชีพและการจัดนิทรรศการอาชีพ ( 22-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 204 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกเรียนรู้สู่งานอาชีพและการจัดนิทรรศการอาชีพ เพื่อให้นักเรียน ม.3 รร.ขยายโอกาสในเขตพื้นที่ สพป. ลำปาง เขต 2 ได้รับความรู้ในการแนะแนว แนวทาง และข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนต่อในสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาโดยตรง ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)