ภาพกิจกรรม
นักเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ประเมินผลภาคปฏิบัติ วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น หลักสูตรทวิศึกษา ( 16-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 277 ครั้ง

นักเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ประเมินผลภาคปฏิบัติ วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น หลักสูตรทวิศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการในวันนี้ โดยมีท่านผู้อำนวยการได้มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่นักเรียน และร่วมชิมเบเกอรี่ฝีมือนักเรียนในครั้งนี้ด้วย