ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 16-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 239 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นก่อนปลดประจำการ และท่านผู้อำนวยการ เจริญ ศิริวงศ์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับทหาร ในวันนี้ เมื่อเวลา 11.00 น.