ภาพกิจกรรม
“กังหันน้ำชัยพัฒนา” ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 278 ครั้ง

ผอ.เจริญ ศิริวงศ์ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งาน “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณสระน้ำ หน้ากองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 32 ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดกำลังพลร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ในการติดตั้ง “กังหันน้ำชัยพัฒนา” โดยใช้รูปแบบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริการแก้ไขปัญหาน้ำเสียมาขยายผล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559