ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีโครงงานวิทยาศาสตร์ ( 28-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 170 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูผู้ควบคุม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวะศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ระดับ ปวช.และ ปวส. เมื่อวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งในการประกวดในครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้รับรางวัลที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์ "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่สูตรตะไคร้มะนาว" และได้เข้าสู่การประกวดระดับชาติต่อไป